500,00 TL
WhatsApp'tan Bilgi Al

Ürün Açıklaması

SGK Görevde Yükselme Sınavı


 1.T.C. Anayasası = 20 Saat
 
 2.Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihi = 15 Saat
 
 3.Resmi Yaışma Kuralları = 10 Saat
 
 4.Genel Kültür = 20 Saat
 
 5.657 sayılı Devlet memurları kanunu = 10 Saat
 
 6.4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yagılanması hakkında kanun = 15 Saat
 
 7.5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu = 20 Saat
 
 8.6183. sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun
 
 9.4982 sayılı bilgi edinme hakkında kanunu 10 4734 sayılı Kamu ihale kanunu = 10 saat
 
 10.1510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve kurumun görev alanına giren konularla ilgili diğer mevzuat = 20 saat
 
 11.3201 sayılı yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvelikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun = 20 Saat
 
 12.1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar kurumu kanunu (Sadece yürürlükte olan hükümleri) = 20 saat
 
 13.5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanunu (Sadece yürürlükte olan hükümler) = 20 Saat
 
 14. 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi otuzuncu bölüm ve 5502 sayılı sosyal güvenlik kurumuna ilişkin bazı düzenlemeler hakkında kanun 13 4857 sayılı iş kanunu 13 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu = 40 Saat


 

500TL = 2 Eşit Taksit imkanı!

Taksit Bilgisi