1. ISBN
  9786052414125
 2. Yayınevi
  Pegem Yayınları
 3. Yazar
  Özlem Karakoç Topal, Ruhan Benlikaya, Handan Ürek, Hülya Demircioğlu, Nurcan Turan Oluk, Ahmet Gürses, Kübra Güneş, Mustafa Yadigaroğlu, Gökhan Demircioğlu, Ayşe Yalçın Çelik
 4. Sayfa Sayısı
  248
 5. Ebat
  16x24
 6. Satış Adeti
  70
%10 İndirim!
50,00 TL
45,00 TL
WhatsApp'tan Bilgi Al
Ürün Açıklaması

Kimyada Kavram Yanılgıları Pegem Akademi
 
Fen eğitimi içerisinde önemli bir yeri bulunan ve ortaokul 5. sınıftan itibaren öğrencilerin karşılaştığı kimya konuları, üniversiteye kadar olan eğitimin her bir basamağında zorunlu olarak yer almaktadır. Bu sebeplerle yeterli bir fen eğitimi için, diğer fen derslerinin yanında, kimya dersindeki kavramların da doğru bir şekilde öğretilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere öğrenciler, kimya kavramlarının öğrenilmesinin zor olduğunu düşünmektedirler. Bu durumun oluşmasında birçok neden sıralanabilir. Bu nedenlerden belki de en önemlisi, öğrencilerin konuyu neden öğrenmeleri gerektiğini bilmemeleridir.

Öğrencinin amacı, sınavdan geçer not almak olursa; konuya çalışma, kavramları doğru öğrenme ve öğrenmenin kalıcı olması, ikinci planda kalmış demektir. Bu durumda kavram yanılgılarının oluşması daha muhtemel hale gelmektedir.

Öğrencilere yeni bir kavramı öğretmek, onlarda var olan kavram yanılgılarını düzeltmekten daha kolaydır. Dolayısıyla son 20 yılda kimya eğitimcileri, öğrencilerin temel kimya kavramlarıyla ilgili kavram yanılgılarını ortaya çıkaran ve giderilmesini sağlayan birçok çalışma yapmışlardır ve hala da yapmaktadır. Ancak bu kavram yanılgılarını bir arada toplayan, kavram yanılgılarının nedenlerini açıklayan ve öğretmenlere kavram yanılgılarının bulunduğu konuların öğretiminde yol gösteren bir kaynak kitaba ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eksikliği gidermeye yönelik olarak hazırlanan Kimyada Kavram Yanılgıları kitabı 15 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla; Madde, Maddenin Halleri ve Hal Değişimleri, Atom, Molekül ve Maddenin Tanecikli Yapısı, Elementler, Bileşikler, Karışımlar, Fiziksel Değişimler, Kimyasal Değişimler, Tanecikler Arası Etkileşimler, Mol ve Stokiyometri, Periyodik Tablo, Çözeltiler, Polarlık-Apolarlık, Derişim ve Derişim Birimleri, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar, Kimyasal Kinetik, Termodinamik, Elektrokimya, Radyoaktivite’dir.

İlgili alan yazında en sık görülen veya çeşitli kimya derslerinin öğretiminde öğrencilerde rastlanan kavram yanılgıları, gerek bu yanılgıların sebepleri ve gerekse bu yanılgıların doğru ifadeleri sunulmuştur. Ayrıca, her bir bölümle ilgili öğrencilerde sıkça karşılaşılan kavram yanılgılarını giderebilmek için önerilere yer verilmiştir.
Bu kitabın; özellikle ortaokullarda görev yapan fen bilgisi öğretmenlerine, liselerde görev yapan kimya öğretmenlerine, öğretmen yetiştiren kurumların yeni lisans programlarında yer alan Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları derslerine katılan öğretmen adaylarına ve öğretim elemanlarına yardımcı olması hedeflenmiştir.

Taksit Bilgisi