Menü

2020 KPSS Rekor GY-GK Tüm Dersler Soru Bankası

ISBN
9786052284629
Yazar
Komisyon
Sayfa Sayısı
228
Ebat
19x27
24,50 ₺
Eski fiyat: 45,00 ₺
pdf-buton1.png (8 KB)

REKOR KPSS GYGK SORU BANKASI

Bu kitabı 1000 sayfa olarak hazırlayabilirdik.

Benzer sorular türeterek, soru sayısını çoğaltabilirdik.

Çözümlere, PDF yerine kitapta yer verip sayfa sayısını artırabilirdik.

Neyseki öyle yapmadık :)

Binlerce soruyu tarayıp birebir ÖSYM formatı gıcır gıcır sorular hazırladık.

Detaylı çözümlerimizi PDF olarak sunduk, çözüm yerine soru sayımızı artırdık.

Dolu dolu 288 sayfa, 1600 soru ile rekor performansa ulaşın istedik.

Kitaptaki QR kodla KR Akademi KPSS Konu Anlatımı Videolarını ücretsiz izleyebilirsin.

                                                                                                                  Yanındayız başarılar...

TÜM DERSLER TEK KİTAPTA: KPSS Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Tüm Derslerde ÖSYM'nin Yeni Soru Tarzına Göre Hazırlanmış 1600 Özgün Soru Bir Arada

REKOR SORU BANKASINDA NELER VAR:

Türkçe: ÖSYM'nin yeni tarzı sözel mantık, uzun paragraf, ikili-üçlü paragraf soruları REKOR'da

Matematik: Kolay - Orta - Zor Matematik ve Sayısal Mantık Soruları REKOR'da

Tarih: Son üç yılda gelen öncüllü ve yorum soruları REKOR'da

Coğrafya: Son TÜİK verileri ve yeni bilgiyi yorumlama soruları REKOR'da

Vatandaşlık: Anayasa değişikliklerine göre hazırlanan ÖSYM’nin yeni soru tarzları REKOR'da

KİTAPTA HANGİ BAŞLIKLAR VAR

TÜRKÇE

 1. Sözcükte Anlam Boşluk Doldurma
 2. Sözcüğün ve Sözün Anlamı
 3. Cümlenin Anlamı ve Yorumu
 4. Kesin Yargı
 5. Cümlede Anlam (Kavramlar)
 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri
 7. Düşüncenin Akışını Bozan Cümleyi Bulma
 8. Paragraf Oluşturma
 9. Paragrafta Yer Değiştirme
 10. Paragraf Tamamlama-Paragrafta Yapı
 11. Yardımcı Düşünceler
 12. Ana Düşünce-Paragraf Yorumu
 13. Paragraf Çoklu Sorular
 14. Paragraf (Karma Test)
 15. Ses Bilgisi
 16. Yazım Kuralları
 17. Noktalama İşaretleri
 18. Adlar-Ad Tamlamaları
 19. Sıfatlar-Zamirler-Zarflar
 20. Edatlar-Bağlaçlar
 21. Fiilimsiler
 22. Filler-Ek Fiiller
 23. Fiil Çatıları
 24. Cümlenin Ögeleri
 25. Cümle Çeşitleri
 26. ÇEkim Ekleri
 27. Yapım Ekleri
 28. Dil Bilgisi (Karma Test)
 29. Anlatım Bozulukları
 30. Mantık Soruları

MATEMATİK

 1. Temel Kavramlar
 2. Ardışık Sayılar
 3. Basamak Analizi
 4. Bölme - Bölünebilme
 5. Asal Çarpanlara Ayırma

          Obeb - Okek

 1. Rasyonel Sayılar
 2. Basit Eşitsizlikler
 3. Mutlak Değer
 4. Çarpanlara Ayırma
 5. Üslü Sayılar
 6. Köklü Sayılar
 7. Oran - Orantı
 8. Sayı - Kesir Problemleri
 9. Yaş Problemleri
 10. İşçi - Havuz Problemleri
 11. Yüzde, Kâr - Zarar Problemleri
 12. Karışım Problemleri
 13. Hareket Problemleri
 14. Tablo - Grafik Problemleri
 15. İşlem - Modüler Aritmetik
 16. Kümeler
 17. Permütasyon - Kombinasyon
 18. Olasılık

GEOMETRİ

 1. Doğruda ve Üçgende Açı
 2. Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları
 3. Üçgende Benzerlik
 4. Özel Üçgenler
 5. Üçgende Alan
 6. Çokgenler ve Dörtgenler
 7. Çember - Daire
 8. Katı Cisimler
 9. Analitik Geometri

TARİH

 1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 2. Türk İslam Tarihi
 3. Anadolu Türk Tarihi
 4. Osmanlı Devleti

         Kuruluş ve Yükselme Dönemleri

 1. Osmanlı Devleti

          Duraklama ve Gerileme Dönemleri

 1. Osmanıl Devleti’nde Kültür ve Medeniyet
 2. Osmanlı Devleti

          Islahat Haraketleri

 1. Osmanlı Devleti

          Dağılma (Çöküş) Dönemi

 1. 20 yy. Osmanlı Devleti
 2. I. Dünya Savaşı
 3. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 4. I. TBMM Dönemi
 5. Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
 6. Atatürk Dönemi İç Politikası
 7. Atatürk Dönemi Dış Politikası
 8. Atatürk İlke ve İnkılapları
 9. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

COĞRAFYA

 1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 2. Türkiye’nin Yer Şekilleri
 3. Türkiye’nin İklimi
 4. Türkiye’de Toprak, Bitki ve Su
 5. Türkiye’de Doğal Afetler
 6. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 7. Türkiye’de Arazi Kullanımı
 8. Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 9. Türkiye’de Maden ve Enerji
 10. Türkiye’de Sanayi
 11. Türkiye’de Ulaşım ve Ticaret
 12. Türkiye’de Tarım
 13. Türkiye’de Bölge Sınıflandırması

VATANDAŞLIK

 1. Hukuka Giriş
 2. Devlet ve Hükümet Sistemleri
 3. Anayasacılık Tarihi
 4. 1982 Anayasası ve Genel Hükümler
 5. Temel Hak ve Hürriyetler
 6. Yasama
 7. Yürütme
 8. Yargı
 9. İdare Hukuku
 10. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar